Archiv článků

Láska (březen 2010)

09.03.2010 00:15
  Učíš-li se prokazovat jiným službu, otvíráš tak své srdce a udržuješ je otevřené. Čím svobodněji a radostněji dáváš, tím více lásky vyzařuješ i přitahuješ. Čím více lásky dáváš, tím více jí dostaneš. Je to zákon. Nikdy neztrácej odvahu, jestliže láska nebude bezprostředně opětována. Prostě...

Informace pro přihlášení dítěte na dětský aerobik

07.03.2010 22:20
  Přihláška je k dispozici zde detsky_aerobic_prihlaska.doc (63,5 kB). Zkušební hodinu lze domluvit přímo na místě a v čase konání dětského aerobiku, popř. prostě přijďte.. Půlroční poplatek za kurz ve výši 1.200,- Kč uhraďte na místě či na č. účtu 18400184/5500, transparentní účet u...

Posílejme pozitivní energii na Haiti!

24.02.2010 14:58
https://www.youtube.com/watch?v=BjTmrQ331E0&NR=1 MODLEME SE A POSÍLEJME LÁSKU, VÍRU, SÍLU...   

Haiti - dobročinný bazar

24.02.2010 14:57
  Rozhodli jsme se uspořádat dobročinný bazar na podporu obětem zemětřesení na Haiti. Pokud nemůžete nebo z nějakého důvodu nechcete věnovat finanční částku, sbíráme oblečení, hračky, CD, DVD, drobnou spotřební elektroniku, kosmetiku, bižuterii, sportovní pomůcky, knihy, zachovalé časopisy,...

Nesedět s rukama v klíně

24.02.2010 14:56
Chcete být NĚJAK užiteční? Máte potřebu NĚKOMU pomáhat? Cítíte, že pokud chceme pro naše děti dobrou budoucnost, musí NĚKDO začít něco dělat? Tím NĚKÝM může být každý z nás, protože ať to zní sebeklišeji, KAŽDÝ MUSÍ ZAČÍT NEJDŘÍV U SEBE. Již dnes víme, že pozitivní myšlení je základ pro naši...

Soucit

24.02.2010 14:55
Civilizace, ve které žijeme, dnes a denně vyprodukuje nepředstavitelné množství utrpení. Nelidským podmínkám jsou běžně vystavovány děti i dospělí, stejně jako všechno živé na celé planetě. Nejeden národ či živočišný druh již ze Země zmizel úplně. Člověk, vrah tvorstva.. Existuje tu jev zvaný...

Čas růstu (únor 2010)

24.02.2010 14:52
  Čím více dostáváš, tím více musíš dávat. Nic si neponechávej pro sebe, ale dávej, dávej a stále dávej, a tak vytvářej prostor pro své další a další naplnění. Čím více si jsi vědom změn, které probíhají, a čím více jsi jim otevřen, tím rychleji mohou nastat. Stávají se součástí tebe a ty se...

Nový rok 2010 (leden 2010)

24.02.2010 14:50
  Nový rok nastal. V letošním roce opět proběhne mnoho důležitých událostí. Někteří lidé mají v úmyslu dokončit změny, které v minulosti začali a mají k tomu velikou příležitost. Rok dokončení je uzavřen a rok začátků se spustil. Záležitosti týkající se probuzení, budou v letošním roce často...

Projev lásky (konec roku 2009)

24.02.2010 14:48
Civilizace, ve které žijeme, dnes a denně vyprodukuje nepředstavitelné množství utrpení. Nelidským podmínkám jsou běžně vystavovány děti i dospělí, stejně jako všechno živé na celé planetě. Nejeden národ či živočišný druh již ze Země zmizel úplně. Člověk, vrah tvorstva.. Existuje tu jev zvaný...

RECYKLACE POTRAVIN

24.02.2010 14:44
  Pocházím z vesnice, ale žila jsem i v Praze. Nyní bydlím v nové výstavbě vesničky Jenštejn a vidím zde tolik možností, jak propojit určitou spolupráci mezi původními obyvateli a jejich novými přistěhovalci. Z mé rodné vesnice vím, že nepřijde nazbyt ani kůrka z chleba, zkrátka všechny...
Záznamy: 41 - 50 ze 58
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>