Už od malička mne provází potřeba konat dobré skutky. Asi se s tou potřebou rodíme. Pamatuji se, jak jsem byla vždy extrémně vnímavá vůči všemu co se kolem mne dělo a jakmile jsem vycítila, že je potřeba nastoupit se svým měšcem dobrých skutků, šla jsem na věc. Ovšem jak čas plynul i já se učila o tom, že dobré skutky jsou dobrými pouze tehdy, pokud skutečně pomohou. A tedy 1. Konat dobro můžete pouze tehdy, když je o pomoc požádáno. Jedině tak můžete přesně reagovat na potřeby druhých a udělat vše co je ve vašich silách ať již se jedná o pomoc např. materiální nebo duševní. 2. Konat dobro bez požádání můžete pouze tehdy, pokud jste si naprosto jisti, že člověk, který o pomoc nežádá ji potřebuje. Např. vidíte třesoucího se bezdomovce v mínus deseti bez kabátu nebo slepce bloudícího po ulici. Ano, pak je od nás očekáváno „něco udělat“. To, do jaké míry chcete druhým skutečně pomoci a nabídnout to nejlepší ze sebe co momentálně můžete nabídnout, to je na každém z nás. Je nutné si však uvědomit, že když pomáhám druhým, pomáhám i sobě. Nehledě na to, že dobrý skutek přináší úžasný pocit, který stojí za to sám o sobě. Věřte, že konat dobro se dá od rána do večera, stačí jen chtít, požádat (vesmír, přírodu, boha nebo jakkoliv to chcete nazývat), otevřít oči i srdce dokořán a s tím nejlepším úmyslem vykonat co je od vás očekáváno. Stojí to za to!