Lepší svět

Tuhle jsem si před jednou školou všimla chlapce (silnější postavy), který asi spadnul při TV. Okolo něj 2 učitelé - snažili zjistit co a jak dál. Chlapec naříkal. Okolo chodili jeho spolužáci a posmívali se mu, že nic nevydrží, že to je jen obyčejné zranění. A já jsem si v tu chvíli opět uvědomila, jak všechno začíná v rodině, tedy ještě lépe u nás samých. Kdyby všichni ti kluci od malička poznali, že jejich pocity nejsou brány na lehkou váhu, že jsou respektováni a že jim je důvěřováno, určitě by neměli potřebu shazovat emoce jejich spolužáka, ba naopak by soucítili, možná by ho objali nebo mu poklepali po rameni, zkrátka by opisovali ten vzorec chování na který byli a jsou zvyklí z vlastní rodiny. Pokud chci ze svých dětí vychovat charakterní jedince se sebeúctou, musím začít u vlastní převýchovy. Najít cestu k sobě, vyléčit nemocnou duši a pracovat na svých „nedostatcích“. Vlastním příkladem a energií, kterou vysíláme, ovlivníme své děti mnohem více než neustálé studování různých chytrých knih „jak na to“. Tím, že změníme sebe a staneme se lidmi, kteří dodržují základní principy života, změníme k lepšímu i svět kolem nás.