Když na sobě pracujete, tedy zvyšujete své vibrace, najednou zjistíte, že situace, které zažíváte a lidi, které potkáváte vibrují přesně na stejných vlnách jako vy. Když jste plni pozitivních myšlenek a přejete druhým jen to dobré, lidi kolem vás vám zrcadlí přesně to stejné. A já jsem asi nejvíc vděčná právě za to, že „dokážu vidět souvislosti“. Za to, že jsme si všichni rovni v možnosti volby, tedy jít cestou dobra nebo zla, protože to, jak si vybereme, začíná u každého z nás uvnitř nás samých. Jen my víme, jak na tom skutečně uvnitř jsme, jak a co smýšlíme. Přírodu nikdy neobelstíme, vždy nám pošle jen to co vysílá naše duše a všechno kolem nás je jen její odraz. Vděčnost můžete cítit jedině tehdy, když vy sami jste tvůrci svého života a ten vám díky vám a skrze vás nabízí JEN TO DOBRÉ v různých podobách. Stačí pochopit, uvěřit, vyzkoušet, zbavit se nechtěného (negace), pěstovat chtěné (pozitivum), volit v každé situaci to, co si skutečně přejete a pak jen děkovat životu, vlastně sami sobě za ty úžasné dary:)