Informace pro přihlášení dítěte na dětský aerobik

07.03.2010 22:20

 

Přihláška je k dispozici zde detsky_aerobic_prihlaska.doc (63,5 kB).

Zkušební hodinu lze domluvit přímo na místě a v čase konání dětského aerobiku, popř. prostě přijďte..

Půlroční poplatek za kurz ve výši 1.200,- Kč uhraďte na místě či na č. účtu 18400184/5500, transparentní účet u Raiffeisenbank, a.s.