JAK TO VIDÍM JÁ NEBO-LI MOJE PRAVDY, MÉ VNÍMÁNÍ

02.08.2011 22:13

Vytvořila jsem novou sekci "mé vnímání", na kterou když kliknete, najdete vždy nějaké téma, které se snažím co nejsrozumitelněji a nejjednodušeji (i když někdy v šifrách aneb musíte hledat v meziřádcích:) rozvinout tak, aby bylo "mýma očima" vystihnuto jeho základní poslání.