Láska (březen 2010)

09.03.2010 00:15

 

Učíš-li se prokazovat jiným službu, otvíráš tak své srdce a udržuješ je otevřené. Čím svobodněji a radostněji dáváš, tím více lásky vyzařuješ i přitahuješ. Čím více lásky dáváš, tím více jí dostaneš. Je to zákon. Nikdy neztrácej odvahu, jestliže láska nebude bezprostředně opětována. Prostě věz, že dříve nebo později se tak stane, a proto nech dál lásku plynout, protože láska nikdy neodpoví záporně. Láska není nikdy poražena. Láska není jako hlemýžď, nikdy se nestáhne, když je odmrštěna nebo odmítnuta. Nastaví ještě druhou tvář a stále vytrvává. Dokážeš to?
(březen 2010)