Rady, vzkazy, pomocníci

Učte své děti tyto pravdy

03.09.2010 19:14

 

 

 

♥ Učte své děti, že ke štěstí nepotřebují nic vnějšího - žádného člověka, žádné místo, žádnou věc - neboť opravdové štěstí najdou ve své duši. Učte je, že jsou soběstační. Učte je to a dáte jim dobrou školu. ♥

 

 

 ♥ Učte své děti, že neúspěch je fikce, že každá snaha je úspěch, že každé úsilí dosahuje vítězství. Učte je to a dáte jim dobrou školu. ♥

 

♥ Učte své děti, že jsou v hlubokém spojení se všemi lidmi a že nejsou nikdy odděleny od Boha. Učte je to a dáte jim dobrou školu. ♥

 

♥ Učte své děti, že žijí ve světě nesmírné hojnosti, ve kterém je dostatek pro všechny. Učte je, že největší štěstí spočívá v dávání, nikoliv hromadění věcí. Učte je to a dáte jim dobrou školu. ♥

 

♥ Učte své děti, že mohou žít důstojným životem, aniž něco musejí dělat a aniž něčím musejí být, učte je, že s nikým nemusejí soutěžit, neboť Bůh dává své požehnání všem. Učte je to a dáte jim dobrou školu. ♥

 

♥ Učte své děti, že nikdy nebudou souzeny, že se nemusejí bát něco zkazit a že se nemusejí snažit být "lepší", aby si zasloužili lásku Boží. Učte je to a dáte jim dobrou školu. ♥

 

♥ Učte své děti, že důsledky a trest nejsou totéž, že smrt neexistuje a že Bůh nikdy nikoho neodsoudí. Učte je to a dáte jim dobrou školu. ♥

 

♥ Učte své děti, že láska si neklade žádné podmínky, že nemusejí mít strach, že je přestanete milovat a že jejich vlastní láska je ten největší dar, jaký mohou dát světu. Učte je to a dáte jim dobrou školu. ♥

 

♥ Učte své děti, že být jiný, neznamená být lepší, učte je nepovyšovat se nad druhé a přijímat lidi takové, jací jsou. Učte je to a dáte jim dobrou školu. ♥

 

♥ Učte své děti, že neexistuje nic, co nemohou dělat, že víru v nevědomost lze odstranit a že nikdo nepotřebuje nic, než si uvědomit, čím opravdu je. Učte je to a dáte jim dobrou školu. ♥

 

♥ Tohle všechno je učte svými činy, nikoli pouhými slovy. Neboť děti napodobují to, co děláte a stanou se tím, čím jste vy. ♥

 

♥ Jděte a učte tyto pravdy své nejen své děti, ale všechny lidi a všechny národy. Neboť všichni lidé jsou vaše děti a všechny národy jsou vaším domovem, když se vydáte na cestu k dokonalosti. ♥

 

♥ Je na čase ukázat světu nádhernou vizi, vizi všech lidí, kteří opravdu hledali, kteří opravdu milovali a kteří si uvědomovali jednotu Života. ♥

 

♥ Jakmile si to uvědomíte, nikdy nebudete spokojeni s ničím menším. Jakmile to jednou ucítíte, budete to chtít sdílet se všemi, které milujete. ♥

 

(zdroj: Cesty poznání z Facebook)

Energie na červen

08.06.2010 19:41


Červen je měsícem velkých změn. Přináší možnost sjednocení na všech úrovních. Jak nahoře, tak dole. Umožní smíření a vyrovnání polarit. U mnohých dojde k velkým kvantovým skokům vědomí a jejich životy se zcela promění.

Přináší také možnost pochopit a poznat naše „stíny", podívat se zblízka a vyléčit naše „Achillovy paty"- tedy místa, kde jsme zranitelní. Naše slabá místa se nejčastěji objevují v souvislosti se vztahy. Toto téma, které již nějakou dobu běží, se v červnu ještě zvýrazní a zesílí. Právě teď je čas vyléčit a uzdravit ty části v sobě, které ještě setrvávaly ve starých vibracích závislosti na vztazích a strachů z nedostatku lásky. Pokud tedy objevíme, jaké vztahy nám ještě zrcadlí naše zranitelná místa, je dobré odpouštěním (i propouštěním) tyto součásti našich životů přetransformovat. Láska k druhým lidem může znamenat i to, že jim dáme svobodu jít svou cestou a dopřejeme jim poučení se z jejich vlastních chyb. To, že někoho milujeme, neznamená, že s ním musíme snášet „dobré i zlé" za každou cenu.Měli bychom vytvářet a rozvíjet vztahy podporující a vzájemně se inspirující. Boj o moc a manipulace patří již minulosti a ve vztazích budovaných na úrovni Nové Země nemají místo. Během června se tedy můžeme blíže podívat na ty naše části, které ještě přitahují do našich životů vztahy založené na nízkovibračních energiích. Pochopení nám umožní naši vnitřní proměnu a vyléčení těchto částí v sobě.


Téma vztahů a našich rozhodnutí týkajících se vztahů bude tedy prostupovat celým červnem. Mimo jiné se jedná také o znovunalezení a obnovení důvěry žen vůči mužům - jako ochráncům života a nositelům celistvé mužské energie a jejich schopnosti přijmout tuto úlohu. Červnové energie by měly usnadnit vzájemnou komunikaci a přinést v mnoha směrech vyjasnění.

Úplňkové energie 28. 5. byly velmi výrazné a vynesly nás na další stupeň. Následně ještě u mnoha lidí tento posun vyvolal rozsáhlé čištění centra vůle (5. čakry) - což se v mnoha případech mohlo projevit jako bolesti v krku, angíny či nemoci horních cest dýchacích. Tato očista mohla přinést vzájemné vyjasňování našich pozic a postojů ve vztazích. Mnohé, co bylo až doposud nevyřčeno se nyní dostalo na povrch. Situace nás vedou k tomu, abychom pročistili a posílili naši vzájemnou komunikaci, abychom se učili vyjadřovat svoje skutečné pocity. Zároveň nám to přináší možnost naučit se naslouchání názorům těch druhých, aniž bychom si jejich slova brali osobně. Nemusíme s nimi souhlasit, ani se řídit jejich názorem a už vůbec ne nechat se jimi manipulovat. Ale můžeme si vzájemně dát prostor k vyjádření a respektovat pohled jiných i přesto, že je odlišný od našeho. Vztahy jsou a zůstanou i nadále naší velkou učební látkou.

Konec května už také naznačil období výrazných červnových proměn. Objevily se náhlé změny, nečekané a neobvyklé situace, které nás učí větší flexibilitě. Děje se toho opravdu hodně a v rychlých časových sledech. V mnoha případech není jiná možnost než spoléhat se při rozhodování na intuici a srdce, protože naše staré a dosud ještě „nepřevzorované" myšlení není schopno objevit vyhovující řešení. Je třeba si stále připomínat a uvědomovat, jak je důležité zůstat v klidu, ve spojení se svou Duší a nenechat se strhnout ke starým strachům a jiným neharmonickým pocitům.

Červen je měsícem, který bude podporovat smíření a sloučení polarit, ženského a mužského principu uvnitř nás i v našich vztazích. Přinese téma spolupráce mužské a ženské energie, důvěry a propojení na více úrovních.

Červnové energie přinesou nový úsvit do našich životů. Umožní nám nechat již za sebou staré problémy a vydat se cestami, které osvítí nový příliv světla. Jako když se slunce prodírá mraky a jeho paprsky prosvětlí i ta nejtemnější zákoutí. Před mnohými se během června otevřou jejich nové životní úkoly, objeví se nové směry. Červnové energie také v zesílené míře aktivují další jedince druhé vlny vzestupu - nejvíce v období mezi Novoluním a Slunovratem.Novoluní 12. 6. otevře energetickou bránu vedoucí nás k nadcházejícímu letnímu Slunovratu 21. 6. Od Novoluní do Slunovratu se každým dnem bude zvyšovat příliv světla a vysokovibračních energií a těchto deset dní můžeme stoupat na pomyslném schodišti energie vždy o jeden stupeň výš. Povšimněte si energetické brány a mistrovského aktivačního kódu 12 : 21. To jsou čísla, která mnozí z nás poslední roky opakovaně vidí. Tento mistrovský kód souvisí s procesem vzestupu a aktivuje mimo jiné i dvanáct vláken DNA. Mnozí vnímají v poslední době zrychlené přeskupení a přeměnu našeho Bytí. Tento proces trvá již delší dobu, v posledních měsících je však velmi intenzivní.21. 6. - Energetická brána letního Slunovratu přináší opravdu velké změny na všech úrovních. Slunce se na tři dny zdánlivě zastaví a poté co se znovu dá do pohybu, bude vše jinak. Letošní Slunovrat přináší velmi silné a mimořádně výrazné energie. Tyto vysokovibrační energie přicházející z Galaktického středu vytvoří a otevřou most k energiím zimního Slunovratu 21. 12. Tímto mostem je propojeno dvanáct bran světla, které budou postupně během roku otevírány. Na tyto měsíce a náročné změny a posuny se nejlépe můžeme připravit spoluprací a propojením s Matkou Zemí. Napojením a ukotvením do jejího středu - na krystal Země, který má nyní velmi vysoké a léčivé vibrace. Naše spojení s tímto krystalem umožní lépe přijímat přicházející energie vyšších vibrací z Vesmíru.Propojení s Matkou Zemí a naše práce a léčení energeticky významných míst planety je také naším velmi významným úkolem v měsíci červnu. Mnoho míst, která kdysi sloužila jako energeticky významné body a tvořila sítě, bylo v minulosti poškozeno. Poslední roky se znovu tato posvátná místa opět aktivují a obnovují. Kolem letního Slunovratu bude sama planeta Země napomáhat obnově a aktivaci dalších energetických míst. Je důležité pobývat touto dobou co nejvíce v přírodě, propojit se s Matkou Zemí skrze srdeční čakry. Toto vzájemné propojení je oboustranně vysoce léčivé a napomůže procesu vzestupu celého lidstva. Můžeme takto pracovat sami, ale ještě lépe ve skupinách spřízněných duší. Pobyt v těchto dnech v přírodě nám také umožní pozorovat nezvyklé jevy a úkazy na nebi, které se v době kolem Slunovratu budou ve větší míře objevovat. Zůstaňte vnímaví a dívejte se i srdcem.Úplněk 26. 6. s částečným zatměním Měsíce přinese ještě téma řešení našich materiálních potřeb a fyzického zázemí. Mnohým se možná opět vrátí nedořešené rozpory mezi cestou Duše a materiálním světem. Toto téma se objevilo i během úplňku v dubnu, tentokrát jsou energie příznivé k tomu, aby cesta Duše zvítězila nad hmotou. Což v energiích Nové Země znamená tvořit v radosti a nadšení pod vedením srdce a toto tvoření by mělo být i zdrojem našich příjmů a přinášet finanční zabezpečení.


Přeji nám všem průchod červnovými energiemi s co největší lehkostí. Pokud něco nebudete moci ustát - klidně si lehněte. Třeba na zem do trávy, nechte se konejšit a houpat v náruči Matky Země. Vnímejte její dech, její vůni, čerpejte sílu z jejího středu. Z její bezpečné náruče se nám otevírá pohled do Vesmíru, třeba do hvězdné slunovratové noci plné tajemství a příslibů. Sáhněte si pro svoji hvězdu naděje, sneste si Nebe na Zem. Vytvořte si ho uvnitř v sobě a pak i kolem sebe. A také pro druhé. Teď je ten správný čas splnit si své sny...

Přeji krásné červnové dny a noci naplněné láskou a radostí.Z břehů Nové Země zdraví Mirka

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále kopírován a šířen v nezkrácené a neupravené podobě, jen pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.
 

Z knihy:“ Andělé o léčivých mandalách“od Mudr. Ivety Špatenkové a Mudr.Pavla Špatenka

29.05.2010 11:39


1. Vzdávám se role oběti.

2. Vracím druhým vše, co mi nepatří ve své snaze pomoci druhým a v touze mít kontrolu nad jejich životy, vzala jsem si za ně zodpovědnost a proto je můj život tak těžký a tělo unavené.

3. Beru si zpět vše, co jsem naložila na druhé, vše co patří pouze mně. Uvědomuji si, že je údělem každého člověk nést si svůj osud sám.

4. Přijímám, že mé myšlenky řídí moje činy a že mé činy vytvářejí můj osud.

5. Přijímám, že mé myšlení je omezené neučenými škodlivými myšlenkovými stereotypynávyky a představami, které jsem v dětství i v dospělosti přijala od druhých a že takový způsob myšlení dělá ze mě závislou oběť.

6. Seznávám, že v mé mysli je mnoho negativních představ, které ve mně vytvářejí strach.

7. Přijímám, že můj současný život je výsledkem mého myšlení v minulosti. Přijímám, že všechny mé emoce a mé problémy vznikly v mé minulosti a přežívají jen v mé mysli díky vzpomínkám, které jsem si na tyto bolestivé zkušenosti uchovala a které si opakovaně vybavuji.

8. Rozhodla jsem se, že již nadále nebudu podporovat svoji negativní mysl a oddělím se od svých omezených představ a negativních myšlenek tím, že začnu myslet pouze na to, co chci.

9. Vzdávám se boje – tedy útoku i obhajoby – své osoby před druhými ve prospěch přijetí sebe sama. Přiznávám, že mnoho mých myšlenek je zaměřeno na boj, obranu či porovnávání se s druhými a připouštím, že tento navyklý způsob uvažování mi velmi škodí a ubírá mi moji každodenní energii.

10. Vzdávám se pomluv, klevet a hodnocení druhých. Všechny blízké bytosti propouštím ze své mysli a vkládám si je pouze do svého srdce.

11. Vzdávám se svých naučených představ ve prospěch přijetí všeho, co cítím, slyším a vnímám.

12. Poznávám, že mé pocity, má intuice a mé vnímání jsou mojí vnitřní realitou a jedinou pravdou a proto jim věřím.

13. Poznávám, že jediným skutečným nástrojem k mé proměně je fyzické tělo, protože je nositelem mých pocitů, emocí a mé intuice. Proto ctím jeho potřeby, pečuji o něj s láskou a přijímám dar otevřeného vnímání.

14. Připouštím, že všechny mé pocity viny a pocity studu a trapnosti ze mě dělají závislou bytost. Proto jsem se rozhodla, všechny tyto pocity si připustit, přijmout a odevzdat nadosobní síle.

15. Tím se vymaňuji ze závislosti na svých představách a přesvědčeních a osvobozuji se od tíživých pocitů.

16. Přijímám svoji víru jako psychickou sílu, která mě spojuje s inteligencí ducha.

17. Přijímám nadosobní energii, inteligenci ducha, abych překonala hranice svého omezeného myšlení.

18. Přijímám moudrost vyšší inteligence a seznávám, že ve skutečnosti řídí můj život tato síla, nikoliv moje mysl.

19. Jen já jsem tvůrce svého života a jako taková si uvědomuji, že mohu změnit své myšlenky a osvítit mysl. Vím, že dokáži zastavit neustálý vnitřní dialog, aby se má mysl ocitla v klidu, který je jedinou branou ke skutečné lásce.

20. Seznávám, že láska není nemoce, ale vnitřní stav, který je spojený s klidem a zastavením povrchního myšlení.

21. Mojí podstatou je síla, která stvořila celý vesmír. Jsem součástí přírody, jsem bytostí světla, která na přechodnou dobu vzala na sebe podobu lidského stvoření, aby mohla na tomto světě žít a poznávat se. Avšak nikdy nezapomínám, že nejsem jen mé tělo a má mysl, ale věčný duch. Nikdy nezapomínám, že světlo , ze kterého jsem stvořena , je mým jediným domovem.

Symptomy při zvyšování vibrací Země květen 2010

27.05.2010 14:51

 

Několik symptomů, které se v tomto a následujícím období mohou projevit v
souvislosti se zvýšenými vibracemi planety Země a také návrhy na jejich
odstranění:
 

Bolesti hlavy v přední části a spodní části lebky:
Přestaň ubližovat sám sobě, pracuj na sebekritice a netlač na sebe tolik.
Nemusíš být za každou cenu dokonalý. Uvolni potlačovaný vztek.
 

Zhoršení zraku:
Pokus se podívat z nového úhlu pohledu na něco, čemu jsi dosud nerozuměl.
Před ničím neuhýbej. Strach není na místě.
 

Malátnost:
Dávej více lásky do všeho, co děláš a dělej jen to, s čím hluboko v sobě
souzníš. Na chvíli vypni. Nic neřeš. Jen buď. Jdi se projít. A potom si dopřej
příjemnou koupel s vonným olejem nebo himalájskou solí. Během toho si ujasni
priority.
 

Žaludeční nevolnost:
Zbav se nevyřešených problémů minulosti, které nemůžeš strávit. Nějakým
konstruktivním způsobem vyjádři svůj hněv. Dopřej si chvíli klidu a v duchu se
propoj se svou duší, ze srdce ji pošli lásku a popros ji, ať se otevře. Pusť ji
ven! A potom si zavnímej její krásnou energii. Vědomě se do ní ponoř.
 

Rýma:
Nepřetěžuj se. Vyjasni si, před čím ustupuješ, co nechceš řešit. Svůj vnitřní

pláč pusť ven. Dopřej si klid, na den dva se uzavři před druhými lidmi, buď
jen sám se sebou, obrať se do svého nitra a načerpej sílu jít dál. Opět se vzchop
a vrať se do proudu života. Objev v sobě nové nadšení k další cestě.

Problémy horních cest dýchacích:
Posiluj své sebevědomí, neboj se jít do konfliktů. Postav se sám za sebe.
Vědomě se zhluboka nadechuj. A odpočiň si, uvolni se a povznes se nad své problémy,
zastav se trochu.
 

Tlak v srdeční oblasti:
Rozhoduj se podle hlasu srdce. Vyzařuj lásku - to, co vysíláš, se ti vrátí
zpět!


Bolesti kloubů:
Přestaň se bát změn. Stejně se jim nevyhneš. Čím víc se budeš bránit, tím to
bude horší. Dovol sám sobě prožít "lehkost bytí" tím, že přijmeš vše, co
přichází. Je to součástí Vyššího plánu - jsi v bezpečí.
 

Problémy s kůží:
To, co jsi dlouho zkoušel skrýt, vystupuje na povrch - potlačovaná agrese,
touha, vášeň, obavy. Očišťuješ se, abys mohl být sám sebou. Zkus si položit
otázku: Co chce ve mně prolomit hranici a dostat se na světlo?
Kůže je reflexní plochou všech vnitřních orgánů. Vyrážky proto mohou být
průvodním jevem jejich očisty. To, co se na kůži objeví, ukazuje na
odpovídající vnitřní dění nejen v našem fyzickém těle, ale i v naší psychice. Pod citlivou
kůží se skrývá citlivá duše!
 

Nervozita:
Pevně se zakotvi v přítomném okamžiku. Trénuj si to - snaž se být co nejvíce
tady a teď. Dělej to, co tě těší. Buď nohama na zemi. Přestaň lpět na
minulosti a pusť obavy z budoucnosti. Neutíkej od odpovědnosti. Svou aktivitu
vyrovnávej meditacemi.


Vypadávání vlasů:
I to je součástí transformace. Staré musí odejít, to se nedá nic dělat.
Nelpíš příliš na tom vnějším? Zbav se snahy vše ovládat. Důvěřuj tomu, že vše, co se
děje, je v pořádku. Eliminuj ve svém životě stres a napětí. Často relaxuj a
vědomě uvolňuj pokožku na hlavě. Je to jednoduché - prostě zaměř svou
pozornost na pokožku hlavy a řekni si, že uvolňuješ kůži na hlavě. A vnímej, jak se tak
děje.


Příznaky chřipky, horečka a únava:
Pokračuj v očistném procesu a zbavuj se strachu a negativních přesvědčení.
 

Deprese nebo pocity prázdnoty:
Vyjadřuj své pocity. Jejich potlačování vyvolává depresi. Snaž se žít v v

pravdě. To, co myslíš i říkej a co říkáš i konej.

Zmatenost:
Nespoléhej se na rady zvenčí. Naslouchej svému nitru. Vypni rádio i televizi
a nečti noviny. Ponoř se do sebe a hledej odpovědi uvnitř sebe sama.
Zdroj: https://duhovaposelstvi.blog.cz
 

Duben je měsícem "zázraků" a zároveň velkých zkoušek Duše

02.04.2010 15:32


Po tvořivém a ještě velmi očistném březnu se v dubnu již budeme moci pustit do „čarování“ v realitě. Energetická brána velikonoc a datum 4. 4. nám ještě více otevře dveře ke zdrojům svých magických a mystických schopností a umožní nám tvořit ve vyšší realitě a zároveň realizovat toto nově vytvořené i ve fyzickém prostoru zde na Zemi. Během března jsme si ještě mnozí znovu přeposkládali a nově uspořádali stupnice hodnot a začali vytvářet nové vzorce pro svou další životní etapu – teď již v souladu se svou skutečnou podstatou a pod vedením Duše a Srdce. A také v souladu se svojí novou životní rolí. Dubnové energie umožní další ukotvení a naplnění těchto našich nově vytvořených vzorců a jejich následné žití a prožívání v realitě. Duben je měsícem opravdu nových počátků, zázraků a zkoušení nových cest v našich fyzických úrovních.

Jsme TO, na CO a JAK myslíme. Takže cokoliv vytvoříme v myšlenkové formě, stává se naší příští realitou. A v současné době má tento proces mnohem rychlejší průběh. Od myšlenek k činům a vytvořeným situacím je opravdu rychlý nástup. Proto myslete na TO, CO CHCETE a ne na to, co nechcete. Budoucnost si tvoříme sami a každá myšlenka má šanci ji změnit. To jsou dobré zprávy. Takže je potřeba opravdu zůstávat v lásce a stále vycházet ze svého srdce. To stále zůstává našim nejlepším rádcem a také tím, co nás vede. Ptejte se sami sebe: Co by udělala láska?

Odpusťte všem, kteří vám ublížili. Ať už to udělali vědomě či nevědomě, není potřeba nést dále sebou pocity ublížení, zrady, nespravedlnosti, hněvu či jiných negativních emocí. Nikdy neznáme celý příběh a často nevíme, co stojí za chováním druhých. Tím, že jim odpustíme a necháme to být, zbavíme se tím zátěže, která nás zpomaluje a brzdí v prožívání našich nových cest. Nemusíme už ve svém Novém životě vláčet dál zátěže minulosti. Opravdu už je ten správný čas nechat je za sebou a jít bez nich zlehka a mnohem rychleji a šťastněji než dříve. Záleží jen na nás a našem rozhodnutí, kolik starých „křivd“ a bolestí si sebou chceme nést a jak dále kráčet životem. S batohem či nalehko?

Energie přicházející během měsíce dubna umožní uzavírat nové Posvátné smlouvy v úrovni Duší. Partnerské Duše, které nejsou již po „rozdělení světů“ v září 2009 a vlivem nově učiněných rozhodnutí k sobě kompatibilní, se v této době již mohou uvolnit ze svých stávajících partnerských vztahů cestou lásky a klidu a uzavřít nové partnerské svazky s Dušemi, které odpovídají jejich nové frekvenční úrovni. Mnoho březnových setkání Spřízněných duší a následně nově vytvořené vztahy přinesly do našich životů nové nápady, inspiraci a vzniklo spoustu nových projektů. Takto lehce a jednoduše se tvoří v Nové Zemi a ve spolupráci a podpoře Spřízněných duší. Tato spolupráce a vzájemná podpora bude pokračovat a narůstat, stále více lidí si začne uvědomovat, že tvořit tímto způsobem je mnohem snadnější a také mnohem radostnější. Nemusíme už všechno zvládat sami. Jsme mnohem více propojeni s druhými. Setkávání v úrovni Duší a telepatická komunikace se pro mnohé stává novou formou a přináší nám spoustu nových možností růstu.

Po silném prvním jarním úplňku 30. 3. , který ještě mnohým přinesl další možnost očištění se od starých vzorců myšlení a zároveň přinesl možnost zaujmout velmi rozhodně nová rozhodnutí, se dostaví jedna z nejsilnějších energetických bran tohoto roku. Velikonoční svátky a brána 4. 4. otevře intergalaktický světelný koridor, kterým na Zemi budou přicházet velmi silné a vysokofrekvenční energie, připravující naše světelná i fyzická těla na rozhodující a velmi významné energie letního Slunovratu. Tato první dubnová brána otevírá mnohým a již připraveným přístup do dalších úrovní. Je třeba počítat s tím, že vysokofrekvenční energie a jejich působení na naše těla mnohým přináší i ne zcela příjemné stavy. Zároveň nám to však umožní dostat se hlouběji a „sloupnout další slupku“. Jsou to vždy zkoušky Duše a na to bychom měli pamatovat a nenechat se tím vychýlit z rovnováhy ani pod vlivem různých pochybností z naší Nové cesty. Mnohým to může přinést i dramatické zvraty a následnou možnost znovu a jinak si přeposkládat žebříček hodnot. Jako bychom byli nuceni stále znovu a znovu tvořit nové plány, dokud konečně nenajdeme tu skutečnou a správnou cestu naší Duše. Velikonoční čas je tedy pro nás možností doslova „zmrtvýchvstání“ a „nového zrození“. Pokud se necháme vést svou Duší a vstoupíme do tohoto období s důvěrou a pokorou v srdci, máme velkou šanci zrodit se skrze tento posvátný čas jako Nové bytosti na Vyšší úroveň našeho Bytí.

Otevření intergalaktického světelného koridoru během velikonočních svátků a následné ukotvení jeho vstupní brány v mřížce planety Země umožní obnovit spojení mnoha Duší s jejich původními „Domovy“ a mateřskými planetami. Pro mnoho lidí se zviditelní jejich nové životní úkoly a začnou vnímat a cítit věci, které jim až dosud zůstávaly skryty. To způsobí právě tato obnovená spojení s energiemi mateřských planet. Během velikonočního posvátného času se otevřou brány i k našim vnitřním pokladům a umožní nám to vynést je z hlubin svého Bytí na světlo a vnést je do svého běžného života. To znamená, že se postupně začnou objevovat a zviditelňovat naše další a ještě do teď netušené schopnosti.

Další možnost růstu přinese Novoluní 14. 4. Tento den přinese výrazné ohnivé energie. Připraveným a vyrovnaným umožní pohyb vpřed a schopnost reagovat rychle a rozhodně. Může přinést i nečekané zisky a podpořit nové projekty. Zároveň může i zlepšit schopnost komunikace. Některým tato silná ohnivá a akční energie může přivodit i velmi nepříjemné stavy napětí až agrese – což může vyvolávat konflikty, netaktnost, bezohledné jednání a boje o moc. Jako vždy a opět bude záležet na každém z nás, zda se necháme vtáhnout do prožívání starých dramat a bojů o energii a nebo zda zvolíme cestu Lásky. Pokud dokážeme tuto ohnivou a tvořivou energii využít pozitivním způsobem, může nás vynést rychle a lehce vzhůru.

20. 4. vstoupí Slunce do znamení Býka, což zesílí vliv planety Venuše na naše životy. Otevírá nás to lásce, harmonii, romantice, hravosti a vnímání krásy. Přivítejme dary Venuše s otevřenou náručí…

Úplněk 28. 4. přináší velmi výraznou energii. Hluboká a intuitivní Luna ve Štíru a Slunce v zemském Býku může přinést velmi významné změny do našich životů. Rozhodnutí tuto dobu učiněná se budou opírat o hluboké vhledy a mohou mít velmi trvalý a dlouhodobý účinek. Dny a energie kolem tohoto úplňku mohou přinést mnoha lidem i spirituálně-materiální konflikt. S tím souvisí velká zkouška Duše – rozhodování mezi vábením materiálního světa a vnitřním hlasem Duše. Podpora a propojení spřízněných duší a důvěra, že nás vede a ochraňuje Boží láska, nám pomůže překonat pochybnosti, zůstat ve svém středu a vytrvat ve své cestě.

Poslední dubnový den nám přinese možnost nejen symbolicky spálit a očistit ještě to, co nás blokovalo, projít očistným ohněm a zrodit se jako „Fénix z popela“ do nového Bytí založeného na vibracích lásky. Tím vykročíme „osvobozeni od minulosti“ do prvních květnových dnů. Hojnost a láska vstoupí do našich životů v takovém množství, jaké jim uvnitř sebe uděláme místo. Čím více myslíme na lásku, tím více ji přitahujeme. Čím více se otevřeme hojnosti, tím více ji přijde. Všichni máme v sobě magické schopnosti přitáhnout si do života to, co si přejeme a po čem toužíme.

Vydejme se tedy po duhovém mostě, který spojuje Nebe a Zemi. Na konci duhy nás čeká „poklad“. Dveře k zázrakům jsou otevřeny a čekají jen na to, zda jimi projdeme. Je to jen na nás a našem rozhodnutí. „Kdo věří v zázraky, tomu se dějí.


Z břehů Nové Země zdraví Mirka

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pro nekomerční účely, jen pokud bude připojena celá tato poznámka s aktivním odkazem.

1 | 2 >>