Přihláška je k dispozici zde detsky_aerobic_prihlaska2010podzim.doc (64,5 kB).

 

Zkušební hodinu lze domluvit přímo na místě a v čase konání dětského aerobiku, popř. prostě přijďte...

Půlroční poplatek za kurz ve výši 1.200,- Kč lze uhradit na místě či na č. účtu 18400184/5500, transparentní účet u Raiffeisenbank, a.s.