Moudra slavných

 

Buď druhého milujete takového, jaký je, nebo ho nemilujete. Buď ho přijímáte, nebo ho nepřijímáte. Snažit se někoho změnit je totéž jako snažit se udělat ze psa kočku nebo koně. [Láska, vztahy a přátelství - Don Miguel Ruiz]

 

Charlie Chaplin: Sebeláska
Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, dokázal jsem poznat, že psychická bolest a utrpení je pro mě jen varováním, abych nežil proti své vlastní pravdě. Dnes vím, že se tomu říká BÝT PRAVDIVÝ.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, jak moc druhého zahanbuje, když mu vnucuji svá přání, ačkoli vím, že na to není ani vhodná doba, ani na to ten člověk není připravený, i kdybych tím dotyčným byl já sám. Dnes vím, že se tomu říká SEBEÚCTA.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem toužit po jiném životě a dokázal vidět, že všechno kolem mě je výzvou k růstu. Dnes vím, že se tomu říká ZRALOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, pochopil jsem, že vždycky a při každé příležitosti jsem ve správný čas na správném místě a že všechno, co se děje, je správné. Od té doby jsem mohl být klidný. Dnes vím, že se tomu říká SEBEÚCTA.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem se okrádat o volný čas a dělat velkolepé plány do budoucna. Dnes dělám jen to, co mě baví a působí mi radost, co miluji a co potěší mé srdce, dělám to po svém a svým vlastním tempem. Dnes vím, že se tomu říká POCTIVOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, zbavil jsem se všeho, co pro mě nebylo zdravé. Jídla, lidí, věcí, situací, a především toho, co mě neustále stahovalo dolů, pryč ode mě samotného. Zpočátku jsem to nazýval zdravým egoismem. Dnes však vím, že je to SEBELÁSKA.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, přestal jsem chtít mít vždycky pravdu. Tak jsem se méně často mýlil. Dnes jsem poznal, že se tomu říká BÝT PROSTÝ.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, nechtěl jsem už žít dál minulostí a starat se o svou budoucnost. Teď žiji už jen v tomto okamžiku, kde se koná VŠECHNO. Tak dnes prožívám každý den a říkám tomu DŮKLADNOST.

Když jsem začal skutečně milovat sám sebe, uvědomil jsem si, že ze mě mé smýšlení může udělat ubohého a chorého člověka. Když jsem však povolal na pomoc sílu svého srdce, dostal rozum významného partnera. Tomuto spojení říkám dnes MOUDROST SRDCE.

Nemusím se už obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou samým a s ostatními, protože dokonce i hvězdy se spolu někdy srazí a vzniknou tak nové světy. Dnes vím, že TO JE ŽIVOT.

Charles Chaplin (1889-1977), režisér, herec, komik a hudební skladatel u příležitosti svých 70.narozenin 16.dubna 1959.
 

 

Buď sám sebou a nesnaž se být nikým jiným. Je třeba různých forem života, aby mohl být stvořen svět. Nechci, abyste všichni byli stejní jako hrášky v lusku. Potřebuji, abyste byl každý jiný, každý dělal svou určitou práci, hrál svou určitou roli a zároveň splýval dokonale s celkem. To neznamená, že musí dojít k nějakým nesouladům či neshodám proto, že jste každý jiný. V orchestru je mnoho různých hudebních nástrojů a každý v něm má své právoplatné místo a vplývá do něj dokonale, hraje-li v harmonii s celkem. Jen tehdy vznikne neshoda a zmatek, když se jednotlivé duše naprosto odchylují, aniž by myslely na celek. Je-li tvé srdce na správném místě a ty žiješ a pracuješ pospolu s druhými pro dobro celku, dostaví se vždy jen to nejlepší. Proto přestaň za každou cenu bojovat a nech věci volně plynout. Vše, co musíš udělat, je prostě být a nechat vše se odvíjet.
 

Donald Walsche: O pravdomluvnosti
Nejrychlejší způsob,jak se odnaučit skrývat jeden před druhým, je začít mluvit pravdu. Říkat pravdu každému. A vždycky. Začněte mluvit pravdu hned teď a nikdy nepřestaňte. Začněte říkat sami sobě pravdu sami o sobě. Pak říkejte pravdu o někom druhém. Pak říkejte druhému pravdu o sobě. Pak si říkejte pravdu o něm. A nakonec říkejte každému pravdu o všem. Tohle je pět úrovní pravdomluvnosti.
Záleží jen na tom,jak svou pravdu vyjádříš. Vyjadřuješ-li svou pravdu s láskou, zřídkakdy to má negativní důsledky. A když se to stane, obvykle je to tím, že si někdo vysvětluje tvou pravdu negativně. Na tom však pravděpodobně nemůžeš nic změnit. Nemůžeš ovlivnit, jak druzí přijmou tvou pravdu. Jsi zodpovědný jen za to, jak dobře ji sdělíš. Tím chci říci nejen jak srozumitelně, ale jak láskyplně, jak citlivě, jak odvážně, jak úplně.
Nevyjadřovat svou pravdu není samozřejmě správné. Nicméně lidé to dělají neustále. Mají takový strach z případných nepříjemností, že svou pravdu skrývají. Boha i pravdu najdeš tam, kde se nemluví. Jakmile najdeš pravdu, nemusíš o tom mluvit. Je to totiž naprosto zjevné. Mluvíš-li stále o Bohu, je to nejspíš proto, že ho stále ještě hledáš. To je v pořádku. Ale uvědomuj si, kde jsi.

 

Graham Bernard
Dostáváme vše, co potřebujeme, a potřebujeme vše, co dostáváme, abychom se naučili správně žít. Všecko, co nás potkává, má svůj smysl. Náhoda neexistuje. Nedokonalosti, jimiž trpíme, jsou našim dílem. Můžeme dělat jen to, čeho jsme schopni.
To je snad každému zřejmé. Přesto býváme často rozladěni, že nesvedeme to, co dokáží druzí, nebo že nemůžeme být tím, čím jsou oni, a nemáme to, co mají oni. Jde o povrchní pohled. Nejsme-li nebo nemáme-li to, co druzí, je to tím, že to nepotřebujeme. Máme, co potřebujeme a co potřebujeme, máme. A to platí pro všechny životní situace., ať jsou sebehorší a sebepotupnější. Alkoholik musí pochopit, že on sám musí nejdřív chtít změnu, kterou mu diktuje vnitřní hlas , a teprve pak se může zlepšit jeho postavení. Musí znovu získat vědomí vlastní důstojnosti. Katalyzátorem tu často bývá zoufalství. Člověk musí někdy spadnout až na dno, aby s dokázal vzchopit. Byť by byla situace sebezoufalejší, pomoc je vždycky nablízku. : Chce to ovšem obrátit se do sebe a naslouchat vnitřnímu hlasu. Pokud se budeme přelhávat a říkat si, že jsme obětí osudu, místo abychom uznali, že decimujeme a devastujeme sami sebe, pomoc se nedostaví. Je třeba zkoumat vlastní jedinečné kvality a nesrovnávat se s jinými. Všichni jsme Božími dětmi a všichni putujeme stejnou cestou, jenže různým způsobem, typickým pro nás, neboť závisí na našich potřebách. Jedinou podmínkou bezpečného cestování je být sám sebou a mít na paměti vlastní jedinečnost.

 

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid: vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. Anatole France

 

Když víš, že je něco správné, pak to neváhej ihned uskutečnit. Jakmile je zde však v něčem onen slabý pocit nejistoty, pak trpělivě čekej, až se věci vyjasní, než je začneš uskutečňovat.

 

Když se ti  něco nelíbí, změň to! Když to z nějakého důvodu změnit nejde, změň svůj přístup k tomu! Nestěžuj si!